O projekcie

Zadanie polegać będzie na przekazywaniu uczniom wiedzy i umiejętności związanych z tradycyjnym pisaniem ikon przez Agnieszkę Bieniek-Wydrzyńską  zamieszkałą w Rybotyczach (powiat przemyski).  Posada Rybotycka, w której  znajduje się najstarsza w Polsce murowana cerkiew obronna  z XIV w. była znanym ośrodkiem, w którym  mnisi tworzyli ikony. Również Rybotycze, dawne miasto było  miejscem  pisania ikon. O skali ośrodka świadczy fakt, że ikony  pisali również mieszczanie rybotyccy. Zasięg dzieł był - według dzisiejszych kryteriów -  międzynarodowy. Ikony rozchodziły się na tereny Słowacji i Rumunii - wzdłuż szlaku karpackiego.  Z czasem ikony pisane przez mieszczan uzyskiwały coraz bardziej ludowy wyraz.  Ten styl dostał miano "bohomazów rybotyckich". W XIX i na początku XX wieku tradycję podtrzymywała miejscowa rodzina Mielniczków. Największe zmiany zaszły w Rybotyczach oraz Posadzie Rybotyckiej w czasie II wojny światowej. Ludność żydowska została zamordowana przez hitlerowców, ludność ukraińska w 1946 wysiedlona do ZSRR. Część ludności przesiedlono w ramach Akcji "Wisła".  W latach 70-tych do Rybotycz przesiedlono ludność z okolicznych wsi, które leżały na terenach przyległych do ówczesnego ośrodka rządowego w Arłamowie. Wspólne warsztaty pisania ikon nawiążą do bogatej historii i tradycji tej miejscowości i umocnią integrację mieszkańców.