Marzec 2017

Uczniowie wybrali odpowiednie deski i przystępują do długiego, ręcznego procesu obróbki. Przy pomocy odpowiednich narzędzi tworzą kowczeg nawiązując do XV wiecznych wzorów. Powstałe pośrodku deski wgłębienie z jednej strony będzie chroniło powierzchnię malarską, z drugiej podobrazie nabiera sakralnego charakteru. Kowczeg przywołuje symbolikę związaną z ikoną jako oknem oraz nawiązuje do Arki Przymierza.