Grudzień 2017

Po roku terminowania u Mistrzyni uczniowie zakończyli swe dzieła. Ikony zostały umieszczone na wystawie, która jest dostępna dla mieszkańców. Zarówno młodzież uczęszczająca do szkoły, dzieci, rodzice jak i nauczyciele są żywo zainteresowani pracami które pojawiły się w holu. Wystawa prezentuje nie tylko ikony, które powstały w wyniku projektu, ale również plansze przedstawiające te powstałe w XVII- XVIII wieku. Dzięki prelekcji Agnieszki Bieniek-Wydrzyńskiej i etnografa Katarzyny Trojanowskiej młodzież dowiaduje się o tradycjach ikonopisarskich swojego regionu.