Czerwiec 2017

Uczniowie przystępują do wykonania zarysu postaci. Za podlinniki służą plansze wykonane na podstawie oryginalnych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Miejsca styku warstwy malarskiej ze złotem zostają pociągnięte wilgotnym pędzelkiem a następnie zaznaczone delikatnym śladem igły. Po wykonaniu tego etapu można już położyć pierwszą z czterech warstw szelaku.